Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Śliwicach

Ta unikalna budowla powstała w 50-tą rocznicę Objawienia Matki Boskiej w Lourdes. Do powstania Groty doprowadził ks.dr Stanisław Sychowski - administrator tutejszej parafii w latach 1896-1916. Prace pod nadzorem konstruktora z Bawarii wykonane zostały w roku 1908. Grota wykonana została ze sparowanego w temp. 70 st. C żużlu zmieszanego z cementem i wylanego na szkielet z siatki drucianej.

grotanmpzlourdes


Zabytkowy kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kościół położony jest w centrum wsi pomiędzy ulicami: Ks. dr St. Sychowskiego i Kościelną. Wzniesiony został w 1830r. z inicjatywy ks. dr Stanisława Sychowskiego - w miejsce wcześniejszego - drewnianego. W latach 1901-1902 został powiększony - zgodnie z projektem J. Konitzera z Czerska - o trzynawowy korpus z prezbiterium wraz z aneksami. Świątynia ma neogotycki charakter - budowana na niewielkim, kamiennym cokole, murowana z cegły, tynkowana. Tuż przy kosciele znajduje się Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes.

zabytkowykociwliwicachwntrze zabytkowego kocioa w liwicach m

Zespół zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Zabytkowe nagrobki usytuowane na cmentarzu parafialnym powstały w okresie od ok. 1906 do 1917 roku. Nagrobki wykonane zostały przez lokalny warsztat i są dziełami stanowiącymi odbicie sztuki secesji, romantyzmu i neogotyku. Pomniki wykonane zostały z zaprawy nałożonej na stalową siatkę. Unikatowe płyty nagrobkowe nawiązują bezpośrednio stylem do Groty Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Śliwicach. Architektura nagrobków nawiązuje również do kapliczki św. Jana Nepomucena, zniszczonej w czasie II wojny światowej. Kapliczka usytuowana była w sąsiedztwie głównego wejścia na cmentarz. Ornamentyka nagrobków ma także związek  z bogatą dekoracją kościoła z przełomu XIX i XX w. Elementy architektoniczne śliwickich pomników nagrobnych odwołują się do symbolicznych treści chrześcijańskich. Symbole odnoszą się do znikomości i nietrwałości życia doczesnego, nadziei zmartwychwstania, życia wiecznego.  
U zwieńczenia głównej alei cmentarnej znajduje się Golgota. Ceramiczne figury Grupy Ukrzyżowania zostały sprowadzone do Śliwic z Bawarii w 1900 roku.
Grupa nagrobków stanowi przykład małej unikalnej architektury sepulkralnej nie posiadającej odpowiedników w Polsce.   

zabytkowe1mzabytkowe2mzabytkowe3mzabytkowe4m
Zabytkowe chaty we wsi Krąg

We wsi do dziś zachowała się charakterystyczna borowiacka zabudowa drewniana, pochodząca głównie z drugiej połowy XIX i początku XX w. Ocalały jednak i starsze chaty. Większość unikatowych chałup jest konstrukcji zrębowej, część z nich kryta jest strzechą. Malownicza, zwarta zabudowa stanowi klejnot borowiackiego budownictwa ludowego.

Chata w Kręgu  Jedna z chat  - widoczna konstrukcja zrębowa

Centrum wsi Krąg Chata kryta strzechą