Ciekawostki architektoniczne warte zwiedzenia w naszej gminie to między innymi:

• Kamienny most w miejscowości Laski

Kamienny most w miejscowości Laski• Zabytkowy młyn wodny w Łobodzie

Zabytkowy młyn wodny w Łobodzie• Kaplica św. Huberta w Okoninach
Wystrój wnętrza kaplicy św. Huberta – patrona myśliwych – nawiązuje do tradycji myślistwa i leśnictwa. W listopadzie każdego roku odbywają się tu odpusty hubertowskie z udziałem biskupa diecezjalnego, gdzie wierni proszą o błogosławieństwo i umiejętność racjonalnego gospodarowania darami natury. Mszę św. uświetnia co roku występ zespołu sygnalistów myśliwskich.

Wnętrze kaplicy św. Huberta w OkoninachWnętrze Kaplicy św. HubertaKaplica św. Huberta w Okoninach


• Kaplica św. Alberta w Zaroślach

• Pozostałości bunkrów z II wojny światowej - niedaleko miejscowości Kamionka, przy szosie Tuchola-Śliwice

Mapa • Przydrożne kapliczki i krzyże - w każdej miejscowości co najmniej jedna, większość z nich powstała w okresie powojennym

Kapliczka w ŁobodzieKapliczka w LinówkuPrzydrożny krzyż w LisinachPrzydrożny krzyż we wsi JabłonkaKapliczka w Byłyczku