Logo Programu Czyste Powietrze

Od 3 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci uzyskają wyższe dofinansowanie i jednocześnie będą mogli obniżyć koszty ogrzewania swoich domów.

 

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie z 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe wzrośnie z  900 zł do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca (możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu),
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku w przypadku dotacji na przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją (dodatkowa kwota dofinansowania na wykonanie audytu energetycznego 1200 zł),
  • kwalifikowania kosztów netto (VAT nie jest kwalifikowany),
  • wymagań technicznych w kategoriach kosztów kwalifikowanych – kotłownia gazowa, kocioł zgazowujący drewno,
  • wyłączenia z dofinansowania kotłów na paliwo stałe tj. kotła zgazowującego drewno standard oraz kotła na pellet drzewny standard od 01.07.2023 r.,
  • budynków przyłączonych do sieci dystrybucji gazu- dofinansowanie do kotła na biomasę drzewną jest możliwe tylko jeśli spełni on wymagania obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m3) oraz  z zastrzeżeniem, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/ budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 kWh/ rok,
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
    w banku.

Więcej szczegółów na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfosigw.torun.pl/data/uploads/03-01-2023/Bank/Og%C5%82oszenie_o_zmianie_Programu.pdf

--