W związku z podpisaniem przez Gminę Śliwice porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie uruchomienia w naszej Gminie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszamy Mieszkańców Gminy Śliwice  do udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną przekazane zasady ubiegania się o dofinansowanie z tego Programu. Spotkanie obędzie się w dniu 14 października 2021r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

Na spotkanie zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo m. in.:
• kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i termomodernizację budynków,
• jakie wymagania techniczne powinno spełniać nowe źródło ciepła,
• jakie zadania mogą wchodzić w skład przedsięwzięć objętych dofinansowaniem,
• jakie dokumenty są konieczne przy rozliczaniu zadania.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie na numer 52 33 40 711 lub 531 490 099. Osoba do kontaktu: Sebastian Maślonkowski. 

Prosimy o dostosowanie się do aktualnych zasad i ograniczeń w związku z COVID – 19.