biały napis czyste powietrze zdrowy wybór na niebieskim tle

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie link:  https://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-598-ogloszenie_o_zmianie_programu.html