Informację o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2020 r. znajdziecie pod tym adresem:

link: http://www.bippowiat.tuchola.pl/?cid=1079&bip_id=12377