Na terenie wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbył piknik edukacyjny dla uczniów z III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej w Śliwicach. Pracownicy obsługi i urzędu przedstawili zasady funkcjonowania obiektu.

Gmina Śliwice zrealizowała projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na terenie przy Zakładzie Usług Komunalnych został wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składający się z wiaty magazynowej na odpady,