Na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach (ul. Czerska 2, 89-530 Śliwice tel. (52)3340065 ) działa tzw. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów". Placówka ta zajmuje się odbiorem przedmiotów wielkogabarytowych oraz substancji szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych takich jak:

  • - przeterminowane leki;
  • - chemikalia;
  • - zużyte baterie i akumulatory;
  • - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • - meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • - odpady budowlane i rozbiórkowe;
  • - zużyte opony.

 

Odpady do punktu należy dostarczyć samodzielnie!!!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 14:00