folia rolnicza

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) podaję do wiadomości adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze

 1. P.W. ROBAC
  Krzysztof Boniecki
  ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz
  tel. 52 379 63 97, 52 564 05 25, 52 564 05 26
  odbiera folię kiszonkarską
 2. AGRO OPC
  Piotr Śluza
  ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno
  tel. 601 236 867, 661 144 095
  odbiera folię kiszonkarską, folię okrywową, worki po nawozach
 3. ECO TRZASK
  Krzysztof Trzaska
  Mława 1D, 06-500 Mława
  tel. 512 262 480
  odbiera folię kiszonkarską i małe worki po nawozach
 4. ECO GLOB
  Janusz Kuczaty
  ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica
  tel. 512 987 555
  odbiera folię, sznurek, BIG BAGI
 5. KAR-SUR
  Małgorzata Karnowska
  ul. Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie
  tel. 698 649 140
  odbiera folię białą, czarną, worki po nawozach
 6. PHU SAW – SORTING
  Michał Sawosz
  ul. Kwiatowa 17, 86-008 Koronowo
  tel. 668 177 291
  odbiera folię czarną, białą, zieloną, worki po nawozach, sznurki
 7. KARNOWSKI RECYKLING
  Mirosław Karnowski
  ul. Kozłowo 26, 86 - 105 Świecie
  tel. 737 504 384
  folię przekazuje rolnik osobiście do firmy
 8. GUMEKO Sp. z o. o.
  Rożental 35, 83-130 Pelplin
  tel. 663 141 911, 733 883 496
  odbieranie zużytych opon