czarne worki ze śmieciami

Dnia 06 września 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. w zakresie częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców oraz metody ustalania opłat za odbiór odpadów z gospodarstwa domowego. Przepisy ustawy dopuszczają kontynuację zawartych przed 06 września 2019r. z firmą umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez okres , na jaki zostały one zawarte.

Gmina posiada taką umowę do końca czerwca 2020r. W związku z powyższym informujemy mieszkańców gminy, że do końca czerwca br. pozostaje bez zmian wysokość i sposób wnoszenia opłat za odbiór odpadów. Dowody wpłat za okres styczeń – czerwiec 2020r. nie będą drukowane, w związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat w dotychczasowej wysokości, z ww. tytułu na indywidualny numer konta, który każdy właściciel nieruchomości posiada . W przypadku zmiany liczby osób należy zgłosić się do tut. Urzędu.