logo czyste powietrze

Informujemy, że z dniem 15 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Wójt Gminy Śliwice przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Śliwice, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalanie odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych może stać się przyczyną bardzo poważnych konsekwencji.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę 
i w efekcie wytwarzają substancje gazowe, które są źródłem zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi i środowiska naturalnego.

W wyniku spalania śmieci w domowych kotłowniach powstają rakotwórcze dioksyny i furany, a także chlorowodór i cyjanowodór, metale ciężkie i inne szkodliwe substancje. Wdychanie przez człowieka powietrza zanieczyszczonego szkodliwymi gazami i pyłami prowadzi do zmian w układzie oddechowym (zwiększona podatność na zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze), a przede wszystkim zwiększa zachorowalność na choroby nowotworowe układu oddechowego.

Szczególnie wrażliwe na czynniki szkodliwe są organizmy dzieci. Pamiętajmy też, że dioksyny później wędrują do gleby i wód. W wyniku konsumpcji płodów rolnych, mięsa czy ryb związki toksyczne dostają się do naszego organizmu przez układ pokarmowy. Tam rozpuszczają się i stopniowo odkładają w tkance tłuszczowej, by po kilkudziesięciu latach odezwać się w postaci nowotworów. Nie zdajemy sobie z tego sprawy dopóki sami nie znajdziemy się w takim zatrutym środowisku i nie poznamy jego konsekwencji.

Najprostszym sposobem na ograniczenie trujących środków w powietrzu jest nie palenie śmieci.

UWAGA! Przypominamy! Za odbiór odpadów komunalnych płacimy od osoby, w związku z czym ilość śmieci wytwarzanych przez gospodarstwo domowe nie ma wpływu na nasze opłaty. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad segregacji śmieci.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI!!!

 

Przydatne linki:

www.tworzymyatmosfere.pl

naszesmieci.mos.gov.pl