Deklaracja dostępności Urzędu Gminy w Śliwicach

Urząd Gminy w Śliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urządu Gminy w Śliwicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie obrazy w artykułach posiadają opis alternatywny
 • Ze względu na użyty system CMS, nie zawsze zachowana jest poprawna struktura nagłówków
 • Niektóre elementy strony nie mają poprawnych opisów dla czytnika ekranowego.
 • Brak opisów alternatywnych w galeriach zdjęć.

Wyłączenia

 • Mapy wyłączone są z obowiązku zachowania dostępności cyfrowej
 • Materiały opublikowane przed 23 września 2018, wyłączone są z obowiązku zachowania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Spica
 • E-mail: sekretarz@sliwice.pl
 • Telefon: 52 3340711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Śliwice
 • Adres: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 523340710

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brak dostępności architektonicznej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie dostępny jest mechanizm zmiany wielkości czcionek.
 • Na stronie dostępny jest mechanizm zmiany kontrastu

Inne informacje i oświadczenia

Będziemy stale dążyć do poprawy dostępności cyfrowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Śliwice.