Pożegnanie Skarbnika Gminy Śliwice Pani Haliny Sonik

Podczas VIII sesji Rady Gminy Śliwice w dniu 27 września 2019 r., radni podjęli uchwałę o odwołaniu Pani Haliny Sonik ze stanowiska skarbnika gminy. Po niemal 30 latach pełnienia funkcji skarbnika Pani Halina Sonik odeszła na emeryturę.

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Śliwicach

Gmina Śliwice zakończyła realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 010212C "Śliwice-Lińsk” w km 0+000 do 2+016 w miejscowości Śliwice. Zgodnie z umową dotacji nr WBZK.I.6355.1.21.2019.SM z dnia 28 czerwca 2019 roku zadanie zostało dofinansowane w 80% ze środków celowych budżetu państwa będącyh w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

Dzisiaj uroczyście wmurowaliśmy kamień węgielny, rozpoczynając inwestycję rozbudowy i przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach o Gminne Centrum Stomatologii wraz z wyposażeniem. Podpisany przez Łukasza Schreibera – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz 4,3/16 dla OSP Śliwice.

W sobotę 21 września odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Śliwice. Nowy wóz to Mercedes Benz 4,3/16, wyposażony w napęd na 4 koła i zbiornik wody o pojemności 4300 l - największy w flocie pojazdów strażackich w naszej gminie. Prezes OSP Śliwice druh Maciej Pepliński, w imieniu jednostki oraz wszystkich mieszkańców, którym służy straż pożarna, podziękował instytucjom finansującym zakup samochodu.

Urząd Gminy Śliwice informuję mieszkańców, że w dniach od 23-25.09.2019 r. na remontowanym odcinku ul. Świeckiej i Szklanych Domów będzie układana pierwsza warstwa asfaltu co będzie wiązało się z dużymi utrudnieniami w ruchu na tym odcinku drogi. Prosimy mieszkańców w miarę możliwości o omijanie wskazanego odcinka drogi.

Wczoraj w Przychodni w Śliwicach, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz, reprezentująca szpital, pani dyrektor Danuta Krysztofczyk, podpisali umowę na dofinansowanie zakupu nowej karetki pogotowia dla Szpitala Tucholskiego. Środki, w kwocie 400 000 zł, pochodzą z rządowego Programu wymiany ambulansów.

Wraz z początkiem roku szkolnego została uruchomiona nowa pracownia komputerowa dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach. Pracownia została wyposażona w 15 zestawów komputerowych Komputronik Pro 310 oraz rzutnik multimedialny Epson EB-U42.

1. Ogólne zasady

  • Dofinansowanie w formie dotacji 50 % kosztów kwalifikowanych max 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
  • Przedsięwzięcie: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
  • Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników do projektu „Złota jesień śliwickich seniorów”. Termin naboru: 16.09.2019 – 20.09.2019

Zapraszamy na program W Borach i na Krajnie już dziś 10.09.2019 o godz. 19:15 powtórka 11.09.2019 o godz. 19:45 oraz 14.09.2019 o godz. 10:15. W programie min. relacja z Dożynek Gminnych w Lubocieniu

www.bydgoszcz.tvp.pl - zakładka programy