szkic planu na kartce

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

koło gospodyń wiejskich oferuje swoje wyroby

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł.

osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy informuje, że z dniem 23 września 2020 roku rozpoczną się konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na 2021 rok” i zaprasza do czynnego udziału.

Rolniku od 16 września br. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz

Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje. Więcej informacji na stronie internetowej

osoby w tle i napis ppk blisko ciebie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”,dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Bydgoszcz, 22.09.2020 godz. 11:00 CENTRUM KONGRESOWE OPERA NOVA.

wóz strażacki osp Lińsk wjeżdżający do miejscowości

Zapraszamy na program W Borach i na Krajnie już dziś 08.09.2020 r. o godz. 19.15 ,powtórka 09.09.2020 r. godz. 19.45 i 12.09. 2020 r. godz.10.15. www.bydgoszcz.tvp.pl - zakladka programy. W programiemie min. o nowym wozie dla OSP Lińsk i rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach.

napis na białym tle pieniądze na twój biznes

Fundacja Wspomagania Wsi działająca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego informuje o możliwości otrzymania pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw.

rolnicy na tle łanów zboża

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, tj. spisrolny.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 279 99 99.

napis na zielonym tle -zebranie wiejskie i herb Śliwic

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram zebrań wiejskich we wrześniu 2020 r.

krople deszczu na szybie

Od godz. 19.00 dnia 01.09.2020 r. do godz. 16.00 dnia 02.09.2020r.prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm.