logo lokalnej grupy bory tucholskie

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu: „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego "Dekel do borowiackiej grapy" w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020

zdjęcie hydrantu

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 30.01.2020r. w godz. 12.00-14.00 z powodu przebudowy wodociągu w miejscowiściach:

obrazy z Borów Tucholskich

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie: „Kultura i sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz zaprasza do składania ofert.

dziewczynki biegnące po łące

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci” oraz zaprasza do składania ofert.

spotkanie integracyjne osób

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz zaprasza do składania ofert.

zapytaj o fundusze europejskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniu 3.02.2020 r. w godz. od 9:00 do 11:30. Miejscem udostępnionym na powyższe spotkanie będzie sala narad w Urzędzie Gminy Śliwice.

babcia i dziadek

Wszystkim Babciom i Dziadkom!
Z okazji Waszego Święta skaładamy Wam
najserdeczniejsze życzenia, dużo zdowia,
szczęścia, spokoju oraz długich lat życia
wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością.

babcia z wnukiem czyta książkę

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Włączanie osób starszych poprzez integrację międzypokoleniową".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

zdjęcie emerytów przy pracy na komputerze

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

zdjęcie emerytów

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.