płyty azbestu

Na terenie naszej Gminy zakończono realizowanie przedsięwzięcia pn.: " Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śliwice” w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019 – 2020, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 25 364,78 zł.

choinka z prezentami pod spodem

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim mieszkańcom Gminy Śliwice składamy najserdeczniejsze życzenia.

napis rzeczśliwicka

Drodzy mieszkańcy opublikowaliśmy dla Państwa bezpłatny informator gminny pod nazwą RZECZŚliwicka, na którego łamach pisać będziemy dla mieszkańców i o mieszkańcach, odpowiadać na pytania, omawiać ważne dla nas wszystkich sprawy, przekazywać istotne informacje, relacjonować wydarzenia. Informator dostępny jest w sklepach na terenie naszej gminy.

grafika choinka na niebieskim tle

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia)Urząd Gminy w Śliwicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach będą zamknięte.

plebiscyt dla mieszkańców gminy Śliwice

Dziękujemy serdecznie za udział w plebiscycie. Państwa propozycje zostaną wykorzystane przy planowaniu kolejnych inwestycji na terenie Śliwic. Poniżej uzyskane wyniki:

osoby wsiadające do autobusu

Zarząd Powiatu Tucholskiego zdecydował, że w okresie przedświątecznym na trasie Tuchola – Śliwice – Tuchola realizowane będą połączenia autobusowe. Wprowadzenie przedmiotowych połączeń finansowanych ze środków Powiatu Tucholskiego spowodowane jest brakiem komunikacji publicznej na tej trasie. Przewidziane są dwa połączenia dziennie.

spis rolny plakat informacyjny

Dziękujemy Rolnikom, którzy dokonali Spisu Rolnego trwającego od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. według stanu gospodarstwa na dzień 1 czerwca 2020 r. Gmina Śliwice spisała się w 100%.
Spisem objęte były wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone przez:

komunikat napis na zdjęciu budynku starostwa w Tucholi

W związku z rozpoczętym sezonem zimowym i niebezpieczeństwami, które może nieść ta pora roku dla mieszkańców naszego powiatu przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

napis plebiscyt dla mieszkańców gminy Śliwice na zdjęciu lotniczym

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę dofinansowania na kształtowanie przestrzeni publicznej, Wójt Gminy ogłosił Plebiscyt. Od dziś mieszkańcy Śliwic mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat. Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczona do realizacji.

droga spowita mgłą

Ostrzeżenie meteorologiczne,zjawisko: gęsta mgła.Stopień zagrożenia: 1. Obszar: wszystkie powiaty. Ważność: od godz. 21:00 dnia 25.11.2020 do godz. 09:00 dnia 26.11.2020r. Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, lokalnie marznące, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami 100 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.