Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Posłem na Sejm RP Tomaszem Latosem, które odbędzie się 31 marca w Centrum Rozwoju Społecznego Gminy Śliwice "Stacja 60+" (Dawny budynek dworca PKP).

Śliwice, ul. Dworcowa 68, o godz. 19:00

info napis na zielonym tle

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi  zaprasza Rolników na bezpłatne szkolenie:OBSŁUGA APLIKACJI IRZPLUS ZMIANY W PŁATNOŚCIACH BEZPOŚREDNICH NA 2023 ROK, W TYM EKOSCHEMATY.

droga krzyżowa plakat informacyjny

31. marca 2023 roku odbędzie się kolejna śliwicka Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 17.30. Po Mszy Świętej wyjście na 4 trasy. Hasło tegorocznej EDK to Idę, bo szukam nadziei

przetarg napis na zielonym tle

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony II publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Rosochatka, gm. Śliwice.

logo krus białe na zielonym tle

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

info napis na zielonym tle

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji – stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, innych organizacji z terenu powiatu tucholskiego na otwarte spotkanie branżowe, które służyć ma poznaniu potrzeb lokalnych organizacji, ich potencjału, a także poznaniu oczekiwań w zakresie inicjatyw, jakie powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie.

bitwa regionów baner

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów. Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

plansza info na zielonym tle z herbem Śliwic

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

plansza info na zielonym tle z herbem Śliwic

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wynosiło 6 965,94 zł (M.P z 2023 r. poz. 130).

pojazd mammobus

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Śliwice w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie wykonasz w mammobusie w dniu: