UWAGA    ROLNICY

W związku z   niekorzystną sytuacją w uprawach  rolnych   spowodowanych suszą  Wojewoda  powoła  Komisję do  oszacowania  tych szkód.  W związku z tym  jeśli rolnik oczekuje  pomocy  kredytowej  bądź  innej, to  proszę o zgłaszanie się  do  Sołtysa po druk wniosku lub pobranie go z niniejszego artykułu poniżej  -  wypełnienie  go  i  złożenie  w terminie  do 06 lipca  2018r.   do Urzędu Gminy w Śliwicach.  Dane te  posłużą  głównie do przygotowania wystąpienia  Wojewody do  Ministra  Rolnictwa  o  uruchomienie linii  kredytowej.    Szacowanie  strat  przez  komisję powołaną  przez  Wojewodę  nastąpi  w ciągu  30  dni od  dnia ich wystąpienia – dlatego  proszę  o szybkie zgłaszanie  szkód  i szybkie   przekazywanie niniejszej  kurendy.

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.06.2018 do godz. 20:00 dnia 21.06.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: powiaty i miasta: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 1

Paweł Wygonowski

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

W wakacje 2018, dzięki reaktywacji po kilku latach ruchu pasażerskiego na trasie Czersk-Kościerzyna, pojawi się atrakcyjne połączenie kolejowe z Trójmiasta do Gminy Śliwice - czas przejazdu z Gdańska wyniesie ok. 2,5 godz.

W każdy weekend będą (w obu kierunkach) kursować dwa pociągi, rano i po południu. Będzie można zatem zarówno przyjechać pociągiem na weekendowy wypoczynek w Bory Tucholskie, jak i odwrotnie - z Borów pojechać nad Zatokę Gdańską czy Pojezierze Kaszubskie. Przejazd z Trójmiasta do Kościerzyny odbywać się będzie pociągiem SKM Trójmiasto, a z Kościerzyny do Gminy Śliwice (i dalej do Bydgoszczy) Arrivą RP.

Tu jest rozkład:

Rozkład Jazdy (PDF)

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem działania Funduszu jest promowanie rozwoju naszego województwa i wprowadzanie na rynek regionalny zwrotnych instrumentów finansowych. KPFR administruje łącznie ponad 620 milionami złotych przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Schemat działania Funduszu opiera się na strukturze kaskadowej. Fundusz wybiera Instytucje Finansowe, które bezpośrednio oferują wsparcie przedsiębiorcom działającym w naszym regionie.

Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.
Zapraszamy osoby które zgłosiły się do programu oraz osoby które jeszcze nie złożyły wniosku, a chciałyby uczestniczyć w programie – liczba miejsc ograniczona.
 
Termin i miejsce spotkania informacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, Środa, 20.06.2018 r., godzina 20:00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach
ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019
od dnia 28 maja  2018 r. do 08 czerwca 2018 r. 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor lub w formie elektronicznej dostępne będą na stronie placówki od 28.05.2018 r:
www.borowiaczek.edu.pl
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zwrotu wypełnionego wniosku do 08 czerwca 2018 r. do godz.15:00.
Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc, którymi dysponuje przedszkole o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecyduje, w dniu 12.06.2018 r, Komisja Rekrutacyjna w/g określonych prawem zasad.
Szczegółowy Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice, dostępny  jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Honeyview herb

Honeyview hhh

Honeyview pr

Honeyview przed

 

 

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planuje przeprowadzenie prac na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy w ramach projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”
W związku z tym, w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzone jest badanie ankietowe. Ankieta dostępna jest tutaj: https://goo.gl/forms/o98aHMAa7UzvqP9u2 oraz w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!