Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie poszukuje gospodarstwa rolne, w których możliwe byłoby świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (seniorów) w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

W czwartek, 23 sierpnia, gościliśmy w Śliwicach Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Była to pierwsza w historii gminy oficjalna wizyta na tak wysokim szczeblu. Wizyta miała część oficjalną i część o której nie informowano publicznie.

W sobotę 25 sierpnia odbyły się w Śliwicach Dożynki Powiatowe, które zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Śliwice, Powiatem Tucholskim i Sołectwem Śliwice. Po mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym, przez przepięknie udekorowane Śliwice do amfiteatru GOK,

Już jutro 25 (sierpnia) zapraszamy do Gminy Śliwice na doroczne "Powiatowe Dożynki" Tym razem gospodarzem dożynek będzie sołectwo Śliwice. Uroczystość rozpocznie msza święta w kościele prafialnym w Śliwicach która zwięczona zostanie korowodem dożynkowym do amfiteatru GOK.

Zapraszamy na Dni Gminy Śliwice. 18 i 19 sierpnia przygotowaliśmy dla wszystkich MOC ATRAKCJI.

Sobota 18 sierpnia. Dzień sportu, zdrowia i przyrody

W związku z przedłużeniem prac mających na celu przebudowę i rozbudowę lokalnego "Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" informujemy że jednostka zostanie ponownie otworzona i będzie odbierać państwa odpady dopiero od dnia 15 września bieżącego roku.

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.)

W minionym tygodniu w Urzędzie Gminy Śliwice obchodzono uroczystość wręczenia medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci obchodzący Złote Gody –Państwo Zofia i Jan Myśliwiec ze Śliwic, Państwo Marta i Henryk Banach ze Śliwic, Państwo Teresa i Kazimierz Fryszka z Lińska oraz Państwo Lidia i Feliks Stosik z Lubocień otrzymali z rąk Wójta Pana Daniela Kożucha pamiątkowe dyplomy, upominek oraz kwiaty.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza na spotkania informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2023 w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 LSR: „Borowiaki zawdy chatne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR”.

GlobalECO

Aktualizacja 04.07.2018: Informujemy że termin składania ankiet został przedłużony do ostetecznego terminu 15.07.2018 r.

______________________

Aktualizacja 26.06.2018: Firma GlobalECO informuje że przedłuża termin składnia ankiet na instalacje OZE do 2 Lipca. Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o możliwie jak najszybsze składanie ankiet!!!

______________________

Dnia 20 czerwca 2018 miało miejsce spotkanie podsumowująco - inofomacyjne z firma GlobalECO. Pragniemy państawa poinformować o zmianach które pojawiły się w programie dodtacji na Odnawialne Źródła Energii. Wszyscy zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć nowe ankiety do dnia 25 czerwca 2018 (Dotyczy również osób które złożyły już wcześniej ankiety). Stosowny druk ankiety można złożyć na stronie firmy GlobalECO link do ankietu publikujemy poniżej lub pobrać druk i złożyć w urzędzie. Zmienia się różnież próg dofinansowania max 46% więcej informacji poniżej.