W Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyła się uroczystość jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. Pięć par z naszej gminy zostało odznaczonych medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Pan Wójt Daniel Kożuch złożył Jubilatom życzenia, wręczył listy gratulacyjne, upominek oraz kwiaty.

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

Na ul. Dworcowej w Śliwicach przy Gminnym Ośrodku Kultury stanęła Ławka Niepodległości. Ławka jest multimedialnym pomnikiem, który upamiętnia 100. rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ławka umożliwia m.in. odsłuchanie nagrań materiałów związanych z historią odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz ładowanie urządzeń elektronicznych przez gniada USB.

Orkiestra Dęta OSP Śliwice dba o podtrzymanie wspaniałej, miejscowej tradycji wigilijnego kolędowania. Serdecznie dziekujemy za cały rok Waszego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Śliwice spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Nas wszystkich pomyślnością i szczęściem...

Szkoła Podstawowa im. ks.prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminą Śliwice zorganizowała spotkanie wigilijne dla wszystkich seniorów z terenu naszej gminy.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.

II-gi Śliwicki konkurs wiedzy ekologicznej p.t.:„Nawrócenie Św. Huberta - na tle przyrody Borów Tucholskich”
Bractwo Św. Huberta w Śliwicach przy współudziale Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy oraz Nadleśnictwa Woziwoda zorganizowało,

Przedszkolacy Borowiacy w kolorowym orszaku składają świąteczne życzeni. Dziś m.in. wizyta w Urzędzie Gminy.

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach informuje, że z uwagi na przypadające Święta Bożego Narodzenia wywóz śmieci z miejscowości: Brzeźno, Linówek, Lisiny, Laski, Zazdrość, Lińsk, Rosochatka, Śliwiczki odbędzie się w dniu 27.12.2018 (czwartek).