Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca do 29 marca 2019 r. do godz.15:00

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza na szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosku o powierzenie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2023 (przedsięwzięcia 3.1.2 LSR: „Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR”.

1. marca (w piątek) obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” O godz. 11:00 złożymy kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym potyczkę w lesie w pobliżu stacji kolejowej Lipowa Tucholska.
Serdecznie zapraszamy.

Dzień babci i dziadka, chociaż w tym roku odroczony na dni 13 i 14 lutego, był jeszcze bardziej gorący i niezapomniany. Odbywał się, jak zwykle, w gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury. Sało się to za przyczyną przedszkolaków, którzy z całych swoich sił, starali się wystąpić jak najpiękniej dla zebranych gości.

Prezentujemy trzecią ostatnią cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

Podajemy do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których natępuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej"), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu.

Od 1 stycznia 2019 r. będzie  łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

Prezentujemy drugą cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

Urząd Gminy w Śliwicach gościł trzy pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 15 stycznia 2019r. Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Daniel Kożuch odznaczył tego dnia Państwa Erykę i Ryszarda Bucholc z Lisin, Państwa Jadwigę i Stefana Talaśka ze Śliwic oraz Państwa Krystynę i Leonarda Szmelter ze Śliwic.