Prezentujemy trzecią ostatnią cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

Podajemy do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których natępuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej"), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu.

Od 1 stycznia 2019 r. będzie  łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

Prezentujemy drugą cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

Urząd Gminy w Śliwicach gościł trzy pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 15 stycznia 2019r. Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Daniel Kożuch odznaczył tego dnia Państwa Erykę i Ryszarda Bucholc z Lisin, Państwa Jadwigę i Stefana Talaśka ze Śliwic oraz Państwa Krystynę i Leonarda Szmelter ze Śliwic.

Zapraszamy na program " W Borach i na Krajnie" już dziś 15.01.2019r. o godzinie 19.15. Powtórka 16.01.2019r. o godzinie 19.45 oraz 19.01.2019r. o godzinie 10.15  www.bydgoszcz.tvp.pl zakładka programy. Tematem będzie zapowiedź tegorocznych inwestycji w Gminie Śliwice.

Starosta Tucholski, Burmistrz Tucholi, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi zapraszają mieszkańców powiatu tucholskiego na konferencję tematyczną "Bądź bezpieczny w soim domu". 

Informuję mieszkańców, że zwołuję zebrania wiejskie, na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

W Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyła się uroczystość jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. Pięć par z naszej gminy zostało odznaczonych medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Pan Wójt Daniel Kożuch złożył Jubilatom życzenia, wręczył listy gratulacyjne, upominek oraz kwiaty.