Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Budowy targowiska gminnego w Śliwicach”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zojax S.C. Zofia i Jan Wildman
ze Zblewa. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”.Wartość zadania wynosi blisko 1,4 mln zł, natomiast dofinansowanie ponad 755 tys. zł.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Śliwice do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r.
Dzięki wyborom do Parlamentu Europejskiego możemy brać udział w rozwoju demokracji europejskiej. Wybrani przez nas posłowie powinni wspierać rozwiązania i przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ przede wszystkim dla nas i dla naszej społeczności lokalnej.
Zapraszam wszystkich do głosowania na rzecz lepszej Unii Europejskiej, Polski i Gminy Śliwice.

Wójt Gminy Śliwice
Daniel Kożuch

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 24 maja 2019 r. do 15.00

Druki do pobrania na stronie internetowej lub u dyrektora przedszkola dostępne będą od pierwszego dnia rekrutacji uzupełniającej
UWAGA!
WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW.
Wnioski prosimy skłądać u Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”, Śliwice, ul. Pocztowa 2

Zapraszamy na program W Borach i na Krajnie już dziś 14.05.2019 o godz. 19:30 powtórka 15.05.2019 o godz. 19:45 oraz 18.05.2019 o godz. 10:15. W programie min. o modernizacji Szkoły Podstawowej w Lińsku a także relacja z Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Rosochatce.

www.bydgoszcz.tvp.pl - zakładka programy

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Śliwice w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach NFZ. Panie w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia mogą przebadać się odpłatnie. Koszt 80 zł.

Międzynarodowy Dzień Strażaka, w Gminie Śliwice, tradycyjnie obchodziliśmy 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele Świętego Floriana - patrona strażaków. Tegoroczne święto zorganizowano w nowej formule. Prezesi jednostek OSP zdecydowali, że imprezę będzie corocznie organizowała inna jednostka z terenu gminy. Rozpoczęli pomysłodawcy - OSP Rosochatka.

Wydano ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu przygruntowych przymrozków. Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 do godz. 06:00 dnia 08.05.2019.

Dnia 29.04.2019r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Lińsku. Dobudowano dwie przestronne, wyposażone w środki multimedialne sale, a także pomieszczenie sekretariatu. Zmienił się wizerunek całego budynku.

29 kwietnia, tuż przed długim weekendem majowym, uroczyście otworzyliśmy Ławkę Niepodległości przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Śliwicach. Dzień wybraliśmy nieprzypadkowo, ponieważ tego dnia otwarto także rozbudowany i zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej w Lińsku.

W kwietniu dwóch mieszkańców naszej gminy obchodziło Jubileusz 95 urodzin.