W piękny, majowy piątek, tuż przed Dniem Dziecka, w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach  zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się kolejny już Festyn Rodzinny. Bogaty program festynu sprawił, że szkoła oraz boiska wypełniły się tłumem ludzi. Na gości czekało mnóstwo atrakcji. Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyły dmuchane place zabaw, zumba oraz pokazy działań strażackich.

Dnia 2 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej w Lińsku już po raz dziewiętnasty odbył się Piknik Rodzinny, któremu przyświecało hasło : ,,Z głębi serca”. Tym razem piknik miał szczególny charakter- łączył w sobie Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Na początku imprezy pani dyrektor Gabriela Kozłowska powitała wszystkich zgromadzonych gości i życzyła im udanej zabawy.

Tradycją jest, iż mieszkańcy gm. Śliwice uczestniczą w pielgrzymce do Wiela, by pomodlić się na Kalwarii Wielewskiej. W dniu 1 czerwca o godz. 2.00 wyruszyło 24 Pielgrzym spod Groty Najświętszej Marii Panny przy Kościele Parafialnym w Śliwicach na pieszą pielgrzymkę do Wiela.

Przedszkole Samorządowe "BOROWIACZEK" w Śliwicach, w tym roku, już kolejny raz, realizuje Program Przedszkolnej Profilaktyki Antynikotynowej: " Czyste powietrze wokół nas". W dniu dzisiejszym na ręce Wójta Gminy ŚLiwice Daniela Kożucha złożyli list w którym pragną, aby nasza planeta-Ziemia jak najdłużej była żyjącą planetą.

GKS "Victoria" Śliwice serdecznie zaprasza, dziewczynki i chłopców, do piłkarskiego przedszkola. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 na boisku ORLIK w Śliwicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604-993-231

W dniu 27.05.2019r. Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

W imieniu władz Gminy Śliwice składamy wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym najlepsze życzenia z okazji DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Budowy targowiska gminnego w Śliwicach”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zojax S.C. Zofia i Jan Wildman
ze Zblewa. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”.Wartość zadania wynosi blisko 1,4 mln zł, natomiast dofinansowanie ponad 755 tys. zł.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Śliwice do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r.
Dzięki wyborom do Parlamentu Europejskiego możemy brać udział w rozwoju demokracji europejskiej. Wybrani przez nas posłowie powinni wspierać rozwiązania i przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ przede wszystkim dla nas i dla naszej społeczności lokalnej.
Zapraszam wszystkich do głosowania na rzecz lepszej Unii Europejskiej, Polski i Gminy Śliwice.

Wójt Gminy Śliwice
Daniel Kożuch

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 24 maja 2019 r. do 15.00

Druki do pobrania na stronie internetowej lub u dyrektora przedszkola dostępne będą od pierwszego dnia rekrutacji uzupełniającej
UWAGA!
WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW.
Wnioski prosimy skłądać u Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”, Śliwice, ul. Pocztowa 2