Wójt Gminy Śliwice ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice

1.Stanowisko pracy:

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi informatycznej Urzędu Gminy

Głosujmy na Szkołę Podstawową w Lińsku, Przedszkole Samorządowe Borowiaczek w Śliwicach oraz ulicę Konwaliową w Śliwicach w konkursie Modernizacja Roku!!!! Gmina Śliwice została zakwalifikowana do konkursu Modernizacja Roku. Głos można oddać w kategorii ,,obiekty szkolnictwa” na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lińsku” lub na „Rozbudowę Przedszkola Samorządowego Borowiaczek w Śliwicach”. W kategorii „modernizacja dróg” można zagłosować na „Przebudowę ulicy Konwaliowej w Śliwicach”.

W ostatnią niedzielę marca do Łobody na zaproszenie Morsów ze Śliwic i GOK, zanurzyć się w zimnej wodzie jeziora Trzcianno, przyjechało blisko 200 morsów. Tradycyjnie ostatniej oficjalnej kąpieli towarzyszą konkurencje sprawnościowe, w których drużyny morsów startują z ogromnym zaangażowaniem i jeszcze większym humorem.

28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego programu Rządu Premiera Mateusza Morawickiego. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Polityki Społecznej i pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili mieszkańcom Gminy Śliwice główne założenia „Nowej Piątki”.

W dniu 27.03.2019 r. w Domu Strażaka w Śliwicach odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: "Młodzież zapobiega pożarom." W turnieju uczestniczyło 24 uczniów szkół podstawowych ze Śliwic, Śliwiczek oraz Lińska. Głównym zadaniem turnieju jest utrwalenie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży.

Dzisiaj naszą gminę odwiedził sekretarz stanu w Kancelari Premiera Łukasz Schreiber. Tematem spotkania z samorządowcami były głównie programy rządowe dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej, ale także plany rządu z zakresu spraw społecznych. Pan minister odpowiadał na pytania o program "Nowej Piątki" i reformę systemu edukacji.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne programu #NowaPiątka. 28 marca 2019r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach ul. Dworcowa 39

14 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw spotkali się Wójt Gminy Daniel Kożuch, Sekretarz Piotr Spica, Skarbnik Halina Sonik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Urbański.

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje, ze ogłoszone zostały konkursy nr 1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 3/2019/EFS (szczegóły tutaj), w ramach których można pozyskać środki na: aktywizację społeczno - zawodową, działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (np. kluby młodzieżowe, lider/animator aktywności lokalnej).

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 19 ofert złożonych przez 12 organizacji pozarządowych.
Na konkurs przeznaczono kwotę 85.000,00 i tyle samo przyznano organizacjom.
Na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( 69.000,00)” oferty złożyły następujące organizacje: