osoba pisząca na kartce

Zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

turniej szachowy zdjęcie zbiorowe

W Okoninach Nadjeziornych odbył się turniej szachowy dla dzieci i młodzieży.  Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności gry. 

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz zaprasza do składania ofert.

Zapraszamy na program W Borach i na Krajnie dziś o godz. 19:15, powtórka jutro 12.06.2021r. o godz. 10:15 a także w dniu 14.06.2021 r poniedziałek o godz. 19:30

spotkanie informacyjne grafika

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców naszego województwa na otwarte spotkanie dotyczące trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnieniem formularza spisowego.

budynek starostwa z napisem komunikat

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

kompostownik

Urząd Gminy w Śliwicach informuje, że od miesiąca czerwca br. rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

sportowcy z trenerem na tle autokaru

W dniu 28.05.2021r. odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lekkiej atletyce U14, U 12, U10 w Białych Błotach. W stawce ponad 500 dzieci z klubów sportowych nasi zawodnicy spisali się rewelacyjnie zdobywając 4 medale.

napis 27 maj dzień samorządu terytorialnego

Wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym składamy podziękowania za wspólną troskę i działąnia na rzecz rozwoju naszego pieknego regionu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy Śliwice.

róże w koszu

Drogie Mamy, przyjmijcie szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud i wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie, a także społeczeństwie.