babcia i dziadek

Wszystkim Babciom i Dziadkom!
Z okazji Waszego Święta skaładamy Wam
najserdeczniejsze życzenia, dużo zdowia,
szczęścia, spokoju oraz długich lat życia
wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością.

babcia z wnukiem czyta książkę

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Włączanie osób starszych poprzez integrację międzypokoleniową".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

zdjęcie emerytów przy pracy na komputerze

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

zdjęcie emerytów

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

biegające dzieci

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 rok.

Jubilat Czesław Rogowski z Rodziną

16 stycznia 2020r. Pan Czesław Rogowski ze Śliwic obchodził 95. rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch złożył jubilatowi serdeczne życzenia i wręczył bukiet kwiatów. Spotkanie z jubilatem było okazją do wspomnień. Pan Czesław urodzony 16.01.1925 w Śliwicach. Syn Bronisławy i Franciszka Rogowskich.

remont wodociągu gminnego

W związku z przebudową i modernizacją wodociągu gminnego, Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 22.01.2020r. w godz. 8.00 - 14.00, w miejscowościach:

nagłówek programu w borach i na krajnie

Zapraszamy na program W BORACH I NA KRAJNIE już dziś 14.01.2020 r. o godz.19.15 , powtórka 18.01.2020r. o godz. 10.15. www.bydgoszcz.tvp.pl , zakładka programy. W programie relacja z konkursu kulinarnego dla KGW z terenu gminy Śliwice zorganizowanego pod hasłem „Świąteczne smaki mojego dzieciństwa”.

Kujawsko pomorski Fundusz rozwoju logo

17 stycznia 2020r. w Toruniu odbędzie się spotkanie pn.Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje – możliwości finansowania w ramach regionalnych zwrotnych produktów finansowych oraz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

azbest

Osoby zainteresowane, które planują usunąć azbest do końca września 2020 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do dnia 31 marca 2020 celem złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca nie ponosi kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest. W przypadku zgłoszenia się większej liczby mieszkańców niż są przewidziane środki dopuszcza się wprowadzenie ponoszenia przez wnioskodawców do 20% kosztów zadania.