Od 1 stycznia 2019 r. będzie  łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

Prezentujemy drugą cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

Urząd Gminy w Śliwicach gościł trzy pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 15 stycznia 2019r. Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Daniel Kożuch odznaczył tego dnia Państwa Erykę i Ryszarda Bucholc z Lisin, Państwa Jadwigę i Stefana Talaśka ze Śliwic oraz Państwa Krystynę i Leonarda Szmelter ze Śliwic.

Zapraszamy na program " W Borach i na Krajnie" już dziś 15.01.2019r. o godzinie 19.15. Powtórka 16.01.2019r. o godzinie 19.45 oraz 19.01.2019r. o godzinie 10.15  www.bydgoszcz.tvp.pl zakładka programy. Tematem będzie zapowiedź tegorocznych inwestycji w Gminie Śliwice.

Starosta Tucholski, Burmistrz Tucholi, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi zapraszają mieszkańców powiatu tucholskiego na konferencję tematyczną "Bądź bezpieczny w soim domu". 

Informuję mieszkańców, że zwołuję zebrania wiejskie, na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

W Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyła się uroczystość jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. Pięć par z naszej gminy zostało odznaczonych medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Pan Wójt Daniel Kożuch złożył Jubilatom życzenia, wręczył listy gratulacyjne, upominek oraz kwiaty.

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

Orkiestra Dęta OSP Śliwice dba o podtrzymanie wspaniałej, miejscowej tradycji wigilijnego kolędowania. Serdecznie dziekujemy za cały rok Waszego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.