logo lgbt

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza na *szkolenie dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów* finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (nabory nr 1/2021/EFS, 2/2021/EFS/ 3/2021/EFS).

przyjęcie światełka betlejemskiego

Dziś, 23 grudnia 2021 roku Urząd Gminy Śliwice odwiedzili harcerze 4 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Buki” ze Śliwic aby przekazać Betlejemskie Światło Pokoju – symbol pokoju i pojednania.

choinka z gwiazdkami prezentami na dole

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom gminy Śliwice pragniemy życzyć,  aby ten wspaniały czas przyniósł wytchnienie od trudów dnia codziennego i upłynął w rodzinnej atmosferze, bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

W tych wyjątkowych dniach przekazujemy przede wszystkim życzenia zdrowia, obfitości Łask Bożych oraz spełnienia wigilijnych marzeń.

sprzęt pożarniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Lińsku wzbogaciła się o nowy sprzęt tj. smok ssawny pływający, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, dyski sygnalizacyjne, zabezpieczenie (klin pod koła) oraz zestaw podkładów i klinów. Zakup został dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 5 500,00 zł.

Tadeusz Bieliński z rodziną

W dniu urodzin Pana Tadeusza Bielińskiego z Rosochatki odwiedziła z najlepszymi życzeniami w imieniu Wójta Gminy Daniela Kożucha jego zastępczyni – Katarzyna Daszkiewicz. 95-ta rocznica urodzin była niebywałą okazją do wspomnień.

osoby oglądają prace plastyczne ułożone na stole

W dniu 15 listopada 2021 r. w sali Urzędu Gminy w Śliwicach podsumowano wyniki etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
Konkurs zorganizowano z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Śliwicach przy udziale Gminy Śliwice.

lanca gaśnicza

Ochotnicza Straż Pożarna w Lińsku wzbogaciło się o nowy  sprzęt tj.  Lancę  gaśniczą  i dwa węże tłoczne . Zakup został ”Dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN”. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 3714,60 zł

kolędnicy z borowiaczka

W dniu dzisiejszym  Urząd Gminy  odwiedzili kolędnicy z przedszkola BOROWIACZEK w Śliwicach. Dzieci zaprezentowały piękny występ kolędniczy . Dziękujemy .

rzecz śliwicka gazetka

Drodzy Mieszkańcy. Do Państwa domów trafia kolejny, piąty już numer naszej gminnej gazety. Za jej pośrednictwem trafiamy do Państwa z przydatnymi informacjami o tym , co dzieje się w naszej gminie, a także relacją na temat planowanych inwestycji, które będziemy realizować w najbliższym czasie.

napis apel

Mieszkańcy Powiatu Tucholskiego. Sytuacja epidemiczna w powiecie tucholskim, zmusza nas do podejmowania wielokierunkowych działań, które pozwalają nam normalnie wypełniać swoje obowiązki osobiste, rodzinne oraz zawodowe. Od kilkunastu dni zauważalny jest w naszym powiecie systematyczny wzrost liczby osób zakażanych, a co warte podkreślenia, hospitalizowanych.