osoby siedzące w kręgu na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Kultura i  sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące w kręgu

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

grupa osób siedząca na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" Termin składania ofert do  07 lutego 2022 roku.

Rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r.w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

w borach i na krajnie napis na zielonym tle

Zapraszamy na program W Borach i na Krajnie dziś 11.01.2022r.o godzinie 19:45. Powtórka programu 12.01.2022r. o godzinie 8:00. W najbliższym programie przedstawimy koncert kolęd i pastorałek jaki odbył się w GOK Śliwice w wykonaniu wokalistów regionalnej akademii piosenki.

grupa strażaków i oficjeli z przekazanym sprzętem

Dnia 5 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo gaśniczego Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach oraz Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lińsku.

tarcza antykryzysowa

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że od dnia 01 stycznia 2022r. przyjmowane będą wnioski na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż według znowelizowanych przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19