plakat otwarcie senior 60 +

Wójt Gminy Śliwice serdecznie zaprasza Seniorów na Dni Otwarte Centrum Rozwoju Społecznego Gminy Śliwice "Stacja 60 +" w dniu 25.03.2022r. ( piątek) w godzinach 13:00 -16:00 w zrewitalizowanym budynku dworca PKP.

plakat konkursu fotograficznego

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także zachęcenie uczestników do obserwacji środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach realizacji tego celu podczas konkursu zostaną wyłonione najciekawsze fotografie interpretujące temat w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujące najwyższą jakość techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.

przedstawiciele organizacji pozarządowych

Dnia 16 marca 2022 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych. W tegorocznym konkursie brało udział 11 Stowarzyszeń. Łącznie złożono 16 ofert konkursowych z których 15 otrzymało dotację z budżetu Gminy Śliwice. Oferty konkursowe można było składać na realizację następujących zadań publicznych, wymienionych w ogłoszeniu o konkursie:

apel wojewody

Wojewoda Kujawsko-pomorski zwraca się z apelem do mieszkańców województwa, którzy mają takie możliwości, mają wolne mieszkania, wolne przestrzenie i chcą pod swój dach przyjąć uchodźców, rozważyły taką ewentualność i zgłosiły się do swojego urzędu miasta/gminy.

dzień sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz radom sołeckim najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń oraz jak najlepszej współpracy z mieszkańcami  i władzami samorządu. Życzymy wytrwałości i zadowolenia z wypełnionych obowiązków.

Urząd marszałkowski w Toruniu

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, kierując się potrzebą możliwie maksymalnego dostosowania połączeń kolejowych do potrzeb pasażerów, podejmuje inicjatywę opartą na aktywnym udziale mieszkańców województwa w procesie wspólnego tworzenia regionalnej siatki połączeń kolejowych na kolejne lata.

Lipowa Tucholska dworzec pkp

W niedzielę 13 marca wznowione zostanie kursowanie pociągów pasażerskich na trasie Szlachta – Wierzchucin. Tego dnia zmieni się też nieco rozkład jazdy pociągów na trasie Czersk – Laskowice Pomorskie.

ulotka o CEEB

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

nask dezinformacja

Równolegle do działań militarnych Rosja rozpoczęła wojnę informacyjną w Internecie. W polskiej infosferze zaczynają pojawiać się coraz liczniej nieprawdziwe informacje, mające osłabić wsparcie naszego społeczeństwa dla Ukraińców. NASK wesprze internautów w weryfikowaniu informacji – ruszają profile #WłączWeryfikację na Facebooku i Twitterze (@WeryfikacjaNASK).

delegacja urzędu gminy

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Delegacje Gminy Śliwice, Rady Gminy Śliwice, Nadleśnictwa Woziwoda, Sołectwa Lipowa, Sołectwa Zwierzyniec, Szkół Podstawowych ze Śliwic, Lińska i Śliwiczek, Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie, złożyły kwiaty pod pomnikami znajdującymi się na terenie Nadleśnictwa Woziwoda, w Leśnictwie Zielony Dół oraz w Zwierzyńcu, gdzie upamiętniono ostatnią podróż Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.