Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

Trwa cykl zebrań wiejskich w sołectwach, których głównym tematem jest wybór sołtysa oraz rady sołeckiej. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań zaplanowanych na najbliższy tydzień.

"Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach znalazła się w gronie finalistów konkursu „Tablety w Twojej bibliotece”. Dzięki projektowi, będącemu częścią Programu Rozwoju Bibliotek, Biblioteka otrzyma 3 tablety Apple iPad Air, z których będą mogli korzystać nasi Użytkownicy. Wraz z tabletami otrzyma pakiet edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie.

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w III edycji konkursu "Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich". Zgłoszenia produktów/potraw prosimy przesyłać do dnia 12 marca 2015 r. do biura LGD Bory Tucholskie (ul. Murowa 8, Tuchola). Finał konkursu odbędzie się 20 marca o godz. 16.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury. Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach zaprasza 8 marca 2015 r. na recital "Muzyka Mojego Życia" w wykonaniu Dawida Kartaszewicza. Szczegóły w rozwinięciu informacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach organizuje dyskotekę dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek) od godziny 18:00 do 21:00. Wstęp wolny.

Informujemy, iż z powodu choroby Wójta Gminy zebrania wiejskie w sołectwach zaplanowane w dniach od 10-12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich zostają odwołane. Zebrania te odbędą się w terminach późniejszych, o czym mieszkańcy sołectw zostaną poinformowani.

DSC 0137Wójt Gminy Śliwice i właściciel firmy wykonawczej Bolesław Orzechowski P.H.U. „ORPOD” z Kijewa Królewskiego podpisali dnia 29 stycznia br. umowę o roboty budowlane na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Okoninach, Gmina Śliwice”.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach zaprasza na Walentynkową Dyskotekę Dorosłego Człowieka. Szczegóły na plakacie ponizej.

aggressivedogW związku z licznymi skargami mieszkańców, dotyczącymi wałęsających się psów na terenie gminy, które zagrażają przechodniom, Urząd Gminy w Śliwicach przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/139/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice zgodnie z rozdziałem 6 § 19 i 20 posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.