budynek pup w tucholi

Pracodawców, którzy planują zatrudnienie nowych pracowników, zachęcamy do zapoznania się z ofertą  Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi dotyczącą zatrudnienia pracownika w ramach  prac interwencyjnych.

Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, otrzyma częściowe dofinansowanie na pokrycie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla zatrudnionych bezrobotnych.

w borach i na krajnie napis na zielonym tle

Zapraszamy na program w Borach i na Krajnie dziś 8 lutego o godzinie 19:45 powtórka programu 9 lutego o godzinie 8:00. W magazynie powiemy o najważniejszych inwestycjach Gminy realizowanych w tym roku.

Informujemy, że na terenie całego kraju zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Istnieje możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Listę punktów specjalistycznych opublikowano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, która znajduje się w poniższym linku:

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z petentami Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 1 lutego 2022 r. do odwołania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie w formie zdalnej.

rządowa tarcza antyinflacyjna
  • Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa.
  • Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.

azbest

Osoby zainteresowane, które planują zutylizować azbest do końca września 2022 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy najpóźniej do 30 czerwca 2022 celem złożenia stosownego wniosku.Wnioskodawca nie ponosi kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

wypełnianie ankiety

Zwracamy się z prośbą do Wszystkich mieszkańców Gminy Śliwice o wypełnienie ankiety pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych. Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in. popularność zakładów bukmacherskich, korzystanie z internetowych gier losowych, uzależnienia od nowych mediów czy rozpowszechnienie gry na automatach, itp.

budynek starostwa z napisem komunikat

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

loga fio 3.0

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny?

Mikrodotacje są dla Ciebie! Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

osoby siedzące w kręgu na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Kultura i  sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.