zdjęcie grupowe

Dnia 16 marca 2023 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych. W tegorocznym konkursie brało udział 11 Stowarzyszeń. Łącznie złożono 16 ofert konkursowych z których 14 otrzymało dotację z budżetu Gminy Śliwice. Oferty konkursowe można było składać na realizację następujących zadań publicznych, wymienionych w ogłoszeniu o konkursie:

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 3. Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej.
 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Kultura i sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - plan 54 000,00 zł

 1. Gminny Klub Sportowy „Victoria” Śliwice: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży” – 18 000,00 zł.
 2. UKS SP Śliwice: „Sport i Rekreacja Dzieci i Młodzieży” - 11 000,00 zł
 3. Fundacja „Zagrajmy Razem”: „Szachy – rozwój i aktywny wypoczynek” – 3 000,00 zł
 4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „SHOTOKAN”: „W zdrowym ciele - Zdrowy Duch” - 3 000,00 zł
 5. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina”: „Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych’’- 3 500,00 zł
 6. Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” „Organizacja imprez biegowych w Gminie Śliwice” – 13 000,00 zł
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Borowiaczka w Śliwicach- Trzecia Przedszkolna Olimpiada Sportowa- 2 500,00 zł

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - plan 5 000,00 zł

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”: „Młodzi kreatywni 2”- 1 500,00 zł
 2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina”: „Czas Dzieci” - 3 500,00 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 5 000,00 zł

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”: „Aktywny senior IX” – 5 000,00 zł

Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniem społecznym ludności starszej - plan 5 000,00 zł

Na to zadanie żadne stowarzyszenie nie złożyło oferty konkursowej.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - plan 26 000,00 zł

 1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Piecanki” w Łąskim Piecu: „Dożynki” – 16 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych: „ XIV Piknik Koniarza”– 8 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina”: Razem Raźniej 2 -  2 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - plan 5 000,00 zł

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”: „Gitariada” – 2 000,00 zł

 

5 osób na zdjęciu
dwie panie
ludzie przy stole
osoby pozujace do zdjęcia
osoby pozujące
poczęstunek przy stole
podziękowania i gratulacje
przemowa wójta
przybyli goście pozujacy do zdjęć
przybyli goście
wspólne zdjęcie i gratulacje
wspólne zdjęcie
grupowe zdjęcie
zebrani goście przy stole