sołtysi w sali obrad

W sobotę 11 marca br. Obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch wraz z zastępcą Katarzyną Daszkiewicz oraz Przewodniczącym Rady Gminy Śliwice Zbigniew Zwoliński spotkali się z Sołtysami oraz przedstawicielami Rad Sołeckich z terenu gminy. Swoją obecnością zaszczycił nas również Minister Łukasz Schreiber. 

 

Spotkanie było doskonałą okazją aby podziękować sołtysom za poświęcenie
na rzecz lokalnych społeczności, jak i zaangażowanie w każde powierzone zadanie. Dzień Sołtysa to najlepszy moment, by podkreślić, że to właśnie gospodarz wsi jest najbliżej ludzi, najlepiej zna sprawy, które nurtują mieszkańców sołectw. To dzięki aktywności oraz umiejętności integrowania mieszkańców podejmowane są i skutecznie realizowane  działania oraz inicjatywy, które poprawiają jakoś życia na wsi, służą jej rozwojowi. Tymi słowami Wójt Gminy Daniel Kożuch rozpoczął uroczyste spotkanie oraz złożył wszystkim przybyłym życzenia.  Każdy z przybyłych Sołtysów otrzymał List gratulacyjny z rąk włodarza, Ministra oraz Przewodniczącego Rady.

Miłym akcentem spotkania był przygotowany przez lokalną Gminną Spółdzielnię tort oraz upieczone ciasta przez Panią Hannę Krenską z KGW w Śliwicach.

Niespodziankę przygotował również Sołtys Sołectwa Okoniny Nadjeziorne Pan Jerzy Szynderłata, przygotowując na święto Sołtysów okolicznościowy wiersz.

Na spotkaniu Wójt Gminy przedstawił informację o inwestycji na drodze powiatowej znajdującej się pomiędzy Lińskiem a Wielkim Gacnem, na którą Gmina Śliwice zrealizowała projekt budowlany. Droga o szerokości 6m wraz ze ścieżką pieszo – rowerową. Inwestycja ta będzie dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wizyta Ministra Łukasza Schreibera była również okazją by sprawdzić realizowane na terenie gminy Śliwice inwestycje. Wójt Gminy wraz z Ministrem oraz Dyrektorem SP ZOZ w Śliwicach Panem Wojciechem Kroplewskim udali się do Domu Opieki Środowiskowej, gdzie wykonano już częściowy remont budynku wraz z wymianą poszycia dachowego oraz okien, a także zagospodarowanie terenu przy budynku.

Wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim życzymy sukcesów w realizacji planów i zamierzeń oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Przemówienie Wójta
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
Dzień sołtysa
goście
Goście
goście
goście
goście
goście
goście
goście
Prezentacja inwestycji
Sołtysi i rada sołecka
prezentacja
prezentacja (2)
sołtysi i rada sołecka gminy
goście
Podziekowanie dla Sołtysa Lińska
Podziekowanie dla sołtysa Lipowa
Podziekowanie dla sołtysa Lubocień
Podziekowanie dla sołtysa Okonin
Podziekowanie dla sołtysa rosochatki
Podziekowanie dla sołtysa Śliwic
Podzsiekowanie dla sołtysa Okoniny Nadjeziorne
33.Podziekowanie dla sołytysa Linówek
Podziękowania dla sołtysa Byłyczek
Podziękowanie dla sołtys Brzeźna
.Podziękowanie dla Sołtys Jabłonek
Podziękowanie dla sołtysa Brzozowe Błota
Podziękowanie dla sołtysa Krąg
Podziękowanie dla sołtysa Śliwiczek
 krojenie tortu
Przemówienie Sołtysa Okoniny Nadj
prezentacja
w terenie (3)
Przed budynkiem
w terenie (2)
Budynek przy ul. Sychowskiego
w terenie (4)
droga w BrzozowycH Błotach
Spotkanie w 50.terenie