azbest

Osoby zainteresowane, które planują zutylizować azbest do końca września 2023 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy najpóźniej do 31 maja 2023 roku w celu złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca nie ponosi kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest. W przypadku wyczerpania budżetu na bieżący rok, nabór zostanie zakończony szybciej.

Druki:

docwniosek o dofinansowanie usuwania azbestu.doc

pdfwniosek o dofinansowanie usuwania azbestu.pdf

pdfinformacja do wniosku.pdf

W przypadku gdy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków należy wysłać wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej do  konserwatora zabytków.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy bądź pod numerem telefonu (52) 33 40 732