przedszkolacy w strojach borowiackich

Drodzy Rodzice, czas rekrutacji i składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych trwać będzie  od 1 do 22 marca 2023 r do godziny 15.00

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z niezbędnymi załącznikami, będzie udostępniony do pobrania,  na stronie internetowej  przedszkola lub w placówce Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach od 1 marca  2023 roku. 

Ogłaszamy komunikat o rekrutacji na rok szkolny 2023/24 zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/23 z dnia 10 stycznia 2023 r Wójta Gminy Śliwice w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Śliwice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych.