kominiarz na dachu

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1692 ze zm.) Wójt Gminy Śliwice informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2057) tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku, poz. 719 ze zm.).

 

Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec do CEEB podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu w serwisie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego                                    

Wójt Gminy Śliwice

Daniel Kożuch