obrazy z Borów Tucholskich

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Kultura i  sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".Termin składania ofert do 7 lutego 2023 roku.

 pdf9-23_Kultura_i_sztuka_ochrona_dbr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego.pdf

pdfogoszenie_Kultura_i__sztuka_ochrony_dbr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego.pdf

pdfzal_nr_1_ogloszenie_-_karta_oceny_formalnej.pdf

pdfzal_nr_2_ogloszenie_-_karta_oceny_merytorycznej.pdf

pdfzal_nr_3_ogloszenie_-_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

pdfzal_nr_4_ogloszenie_-_oferta.pdf

pdfzal_nr_5_ogloszenie_-_sprawozdanie.pdf

pdfzal_nr_6_ogloszenie_-_osw_nr_rachunku_bankowego.pdf

pdfzal_nr_7_ogloszenie_-_oswiadczenie_VAT1.pdf