dziewczynki biegnące po łące

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży".Termin składania ofert do 7 lutego 2023 roku.

 pdf8-23_Dziaalno_na_rzecz_dzieci_i_modziey_w_tym_wypoczynku_dzieci_i_modziey.pdf

pdfOgoszenie_Dziaalno_na_rzecz_dzieci_imodziey_wtym_wypoczynku_dzieci_i_modziey.pdf

pdfzal_nr_1_ogloszenie_-_karta_oceny_formalnej.pdf

pdfzal_nr_2_ogloszenie_-_karta_oceny_merytorycznej.pdf

pdfzal_nr_3_ogloszenie_-_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

pdfzal_nr_4_ogloszenie_-_oferta.pdf

pdfzal_nr_5_ogloszenie_-_sprawozdanie.pdf

pdfzal_nr_6_ogloszenie_-_osw_nr_rachunku_bankowego.pdf

pdfzal_nr_7_ogloszenie_-_oswiadczenie_VAT1.pdf