zdjęcie emerytów

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym". Termin składania ofert do  7 lutego 2023 roku.

 pdf5-23_Dziaalno_na_rzecz_osb_w_wieku_emerytalnym.pdf

pdfOgoszenie_Dziaalno_na_rzecz_osb_w_wieku_emerytalnym.pdf

pdfzal_nr_1_ogloszenie_-_karta_oceny_formalnej.pdf

pdfzal_nr_2_ogloszenie_-_karta_oceny_merytorycznej.pdf

pdfzal_nr_3_ogloszenie_-_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

pdfzal_nr_4_ogloszenie_-_oferta.pdf

pdfzal_nr_5_ogloszenie_-_sprawozdanie.pdf

pdfzal_nr_6_ogloszenie_-_osw_nr_rachunku_bankowego.pdf

pdfzal_nr_7_ogloszenie_-_oswiadczenie_VAT1.pdf