plakat informacyjny szkolenia dla rolników

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie hybrydowe pn. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”, które odbędzie się dn.

18.01.2023 r. o godz. 10:00.

Ekoschematy to: 

  •  całkowicie nowy, dobrowolny instrument wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych,
  •  szansa na uzyskanie wyższego poziomu dopłat bezpośrednich i poprawę warunków gospodarowania,
  •  forma opłaty za korzystny wpływ praktyk rolniczych dla środowiska.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online. Bezpośredni link do rejestracji:

https://kpodr.clickmeeting.com/655974398/register

Program szkolenia:

  • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
  • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
  • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja.