komunikat na czerwonym tle

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym ostrzeżeniem meteorologicznym z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informującym, że z 15.12.2022 r. na 16.12.2022 r. prognozuje się temperaturę minimalną miejscami do -15°C.

 

W związku z powyższym przypominam Państwu o pewnych komunikatach.

Niska temperatura i śnieżyce

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.
• Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych.
• Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność.

Praca na mrozie

Pracodawca musi zapewnić pomieszczenie do ogrzania się dla pracowników wykonujących swoje obowiązki na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. Pomieszczenia te służą do schronienia się przed opadami atmosferycznymi, umożliwiają ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Często pomieszczenia takie służą również jako jadalnia dla pracowników.
W sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pomieszczenia do ogrzania się, powinien on zapewnić odpowiednio urządzone źródło ciepła w pobliżu miejsca pracy pracowników. Chodzi tu przede wszystkim o popularne koksowniki. Należy jednak pamiętać o zorganizowaniu źródeł ciepła zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej.
Dodatkowe uprawnienia posiadają pracownicy, którzy są zatrudnieni w systemie ciągłym przy pracy na zewnątrz. Pracodawca jest zobowiązany wobec nich do zapewnienia posiłków regeneracyjnych oraz napoi. Rodzaj i temperatura posiłków powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy.

Zabezpieczenie instalacji

Co wymaga naszej interwencji?
Zabezpieczenie rur Należyte zabezpieczenie wszelkich rur powinno być dla nas priorytetem. Niska temperatura może doprowadzić do ich zamarznięcia, co, rzecz jasna, przełoży się na funkcjonowanie całej instalacji. Rozpocząć powinniśmy od rur znajdujących się na zewnątrz budynku.Instalacje zewnętrzne

Jeżeli posiadamy oddzielną instalację, której zadaniem jest doprowadzanie wody do ogrodu, działki czy oczka wodnego i nie będziemy jej używać w trakcie zimy, należy ją opróżnić, a także odizolować poprzez zamknięcie dopływu wody. Będziemy mieć wtedy pewność, że nie zamarznie.Istotne ogrzewanie

Niezwykle istotne są również instalacje gazowe i C.O. Obie mogą zamarznąć zwłaszcza wtedy, gdy opuścimy dom na kilka dni. Nie powinniśmy wtedy całkowicie wyłączać ogrzewania. Dobrze by było, aby pozostało ono na poziomie około 10 stopni. Pamiętać powinniśmy o tym, aby przy ewentualnym zamarznięciu nie próbować ich podgrzewać, gdyż może to grozić wybuchem.
Warto więc odpowiednio zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami. Użyć możemy izolacji podobnej do tej wykorzystanej przy instalacji wodnej. Miejsca szczególnie narażone na zamarznięcie należy pokryć dodatkową warstwą folii lub papy.


Ochrona elektryki i gazu

Ostatnim elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, są skrzynki elektrycznej i gazowe. Należy je otworzyć i oczyścić z liści, kurzu i innych zabrudzeń. Warto wyposażyć się także w zapasowe bezpieczniki, które mogą ulec przepaleniu podczas intensywnej pracy.