prace plastyczne o pożarnictwie

W dniu 15 listopada 2022 r. w sali Urzędu Gminy w Śliwicach podsumowano wyniki etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
Konkurs zorganizowano z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Śliwicach przy udziale Gminy Śliwice.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz
w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tegorocznej edycji do etapu gminnego wpłynęło 113 prac. Najlepsze prace plastyczne wybrane przez jury przesłano na eliminacje powiatowe. Prace oceniała komisja konkursowa
w składzie: Przewodniczący jury – Zygmunt Andrearczyk– komendant gminny Związku OSP RP,  Członkowie: Katarzyna Daszkiewicz, Agnieszka Urbańska, Małgorzata Suszek.

Wyniki konkursu:

I grupa - przedszkola:

 1. Iga Rogowska – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”
 2. Daniel Śpica – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”
 3. Karolina Kozińska – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”

Wyróżnieni:

 1. Nicola Gliszczyńska – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”
 2. Izabela Kulla – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”
 3. Antonina Nierebińska – Przedszkole Samorządowe „Borowiaczek”
 4. Kamil Konwalski – Oddział Przedszkolny SP Lińsk
 5. Amelia Węglarska – Oddział Przedszkolny SP Śliwiczki

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – IV

 1. Klara Węsierska – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 2. Marcelina Selka – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 3. Nikola Grzonka – Szkoła Podstawowa w Lińsku

Wyróżnieni:

 1. Anastazja Procek – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 2. Ignacy Schiller – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 3. Wiktoria Talaśka – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 4. Nikodem Schiller – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 5. Dominik Andrearczyk – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 6. Lilianna Narloch – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 7. Fabian Witkowski – Szkoła Podstawowa w Lińsku

III grupa – szkoła podstawowa klasy V – VIII

 1. Paweł Konwalski – Szkoła Podstawowa w Lińsku
 2. Łukasz Koziński – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 3. Bartosz bojanowski – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Wyróżnieni:

 1. Alan Karpus – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 2. Magdalena Różycka – Szkoła Podstawowa w Lińsku
 3. Maciej Beker – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 4. Anna Grugel – Szkoła Podstawowa w Lińsku
 5. Andrzej Rogowski – Szkoła Podstawowa w Śliwicach

Katarzyna Daszkiewicz Zastępca Wójta  przekazała nagrody rzeczowe za najlepsze prace  oraz dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział i wkład pracy oraz życzymy dalszych sukcesów.

prace plastyczne o pożarnictwie
prace plastyczne o pożarnictwie
prace plastyczne o pożarnictwie
prace plastyczne o pożarnictwie
prace plastyczne o pożarnictwie
Laureaci konkursu plastycznego Borowiaczek
Laureaci konkursu plastycznego Przedszkole
Laureaci konkursu plastycznego SP Lińsk
Laureaci konkursu plastycznego SP Śliwice
Laureaci konkursu plastycznego SP Śliwiczki
prace plastyczne o pożarnictwie
prace plastyczne o pożarnictwie