zamrożenie cen prądu tablica informacyjna

Ustawa zamrażająca ceny prądu przyjęta przez Sejm. Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Nowe przepisy gwarantują brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Ceny na poziomie tych, jakie gospodarstwa domowe płacą w 2022 roku, ustalono jednak w powiązaniu z limitami zużycia.

Zamrożenie cen prądu. Dla kogo i do jakich limitów jest przewidziane?

Odbiorcy energii elektrycznej mają zagwarantowane preferencyjne (zamrożone) ceny prądu do określonego poziomu rocznego zużycia, w zależności od tego, do jakiej grupy można ich zaliczyć.

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych (nie ma konieczności wysyłania oświadczeń),
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników.

Jedynie nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. i 3 tys. kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r.

Chcąc skorzystać z wyższych limitów, należy złożyć oświadczenie. Nie trzeba tego robić jeśli chce się skorzystać jedynie z pierwszego progu limitowego, przysługującego wszystkim.

Do oświadczenia trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o wyższy limit. Są to:

  • w przypadku rolników — decyzja o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
  • w przypadku dużych rodzin — kopia Karty Dużej Rodziny z widocznym numerem karty.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko oświadczenie, bez dodatkowych dokumentów.

Oświadczenia należy złożyć do swojego sprzedawcy prądu – do 30 czerwca 2023 r. Dodatkowe informacje oraz oświadczenia do pobrania znajdą Państwo na stronie swojego operatora, przykładowo:

Enea: https://www.enea.pl/zamrozenie-cen

Tauron: https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu