przetarg napis na zielonym tle

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony III publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Śliwice, Lisiny oraz w Laski.

Powyższe nieruchomości stanowią własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice oraz w lokalnej prasie. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

 

Ogłoszenie o przetargu