węgiel

W dniu 2 listopada 2022 r. opublikowana została ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe ( Dz.U.2022 r.  poz. 2236). Do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości 1,5 tony w 2022r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 

Wniosek o zakup złożyć można na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ( Dz.U. z 2020 r., poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek należy złożyć do dnia 25 listopada 2022 r.

pdfWniosek o zakup preferencyjny.pdf