Trwają prace nad budową świetlicy w Główce i Laskach oraz przy remoncie świetlicy w Byłyczku. Otrzymane dofinansowanie ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz „Polski Ład”,  w wysokości łącznie ponad 2 160 000 zł pozwoliło na przebudowę aż 4 świetlic w naszej gminie.  Decyzja o modernizacji świetlic została podjęta z uwagi na poprawę jakości życia społecznego mieszkańców.

Przetarg na budowę świetlicy w Główce wygrał właściciel przedsiębiorstwa wielobranżowego ze Złotowa – Fabian Kropidłowski. Budynek o powierzchni 122 mna ten moment stoi prawie w stanie surowym. Dzięki sprawnym pracom już dzisiaj możemy zobaczyć zarys nowej świetlicy. Wartość tej inwestycji wynosi 860 tys. zł.

Budowa wietlicy w Gowce widok od frontu

Budowa wietlicy w Gwce widok wntrza

Budowa wietlicy w Gwce widok boczny

 

W Laskach zburzono część starego budynku, który do tego czasu służył mieszkańcom przy organizacji lokalnych imprez. Wykonawca świetlicy URBUD ze Smętowa Granicznego ogrodził teren budowy i rozpoczął budowę fundamentów. Całość prac nad budynkiem o powierzchni 122 m2 opiewa na kwotę niemal 900 tys. zł.

Budowa wietlicy w Laskach

 

W Byłyczku na ten moment ocieplono ściany budynku oraz wymieniono stolarkę okienną. Trwa remont wszystkich pomieszczeń wewnątrz lokalu. Teren wokół świetlicy zostanie zagospodarowany zielenią.

Remont wietlicy w Byyczku

Remont wietlicy w Byyczku cay budynek

W Laskach i Główce nowopowstałe budynki będą dodatkowo wyposażone w taras o wielkości 32m2 oraz w instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 6 kW. Teren wokół świetlic zostanie utwardzony nawierzchnią z kostki betonowej.

W Brzeźnie świetlicę wykona przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOJAX s.c. ze Zblewa. Planowane prace obejmą wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz docieplenie budynku i przebudowę dachu. Całość inwestycji wyniesie ponad 470 tys. zł.