przetarg

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Śliwicach oraz w biuletynie informacji publicznej BIP w dniu 20.10.2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Okoniny Nadjeziorne.

Nieruchomości stanowią własność gminy Śliwice.

 https://bip.sliwice.pl/a,20951,ogloszenie.html