węgiel

Urząd Gminy Śliwice zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego, które nie posiadają go na swoim stanie w celu ustalenia zapotrzebowania.

 

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 11 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości 1,5 tony w 2022r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zgłoszenia przyjmowane są niezwłocznie, nie później niż do 24 października 2022r. do godz. 13.00, w Urzędzie Gminy Śliwie I piętro – sekretariat lub pod numerami telefonów 531 490 109, 531 490 099531 490 116, 694 725 375. Pierwsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny gmina ma obowiązek przekazać do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 października 2022 roku.