przetarg napis na zielonym tle

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Rosochatka, gm. Śliwice. Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice,

na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00. Więcej szczegółów : https://bip.sliwice.pl/