jodek potasu broszura informacyjna

Informujemy, że Gmina Śliwice przyjęła „Plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzeń radiacyjnych”. W związku z tym, prosimy Mieszkańców o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania.

Plan ma charakter działania prewencyjnego,  aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane za pośrednictwem mediów z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Śliwice.

ZASADY ODBIORU TABLETEK JODKU POTASU

  1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
  2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Śliwice.
  3. Wydawanie preparatów jest ewidencjonowane; wydanie preparatu jest jednorazowe.
  4. Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych nie ma możliwości ich przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
  5. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
  6. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będzie patrol interwencyjny Policji.
  7. Próby pobrania preparatów jodowych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zgłaszane będą Policji.
  8. Osoby czasowo przebywające na terenie Gminy Śliwice ( bez zameldowania na pobyt czasowy, w tym obcokrajowcy) zgłaszają się po odbiór tabletek do Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, Sala Narad.

MIEJSCA DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU

Nazwa punktu dystrybucji

Mieszkańcy sołectw

Nazwa

GPWPJ NR 1

Śliwice, Byłyczek ( Łoboda)

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 39

GPWPJ NR 2

Śliwiczki, Laski (Zazdrość)

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach, sala gimnastyczna, Śliwiczki 10

GPWPJ NR 3

Lińsk

Remiza Strażacka, Lińsk 49

GPWPJ NR 4

Rosochatka, Zwierzyniec (Główka)

Świetlica Wiejska, Rosochatka 21

GPWPJ NR 5

Krąg

Świetlica Wiejska, Krąg 27

GPWPJ NR 6

Łąski Piec

Świetlica Wiejska, Łąski Piec 40

GPWPJ NR 7

Brzeźno

Świetlica Wiejska, Brzeźno 17

GPWPJ NR 8

Okoniny

Świetlica Wiejska, Okoniny 28

GPWPJ NR 9

Linówek

Świetlica Wiejska, Linówek 14

GPWPJ NR 10

Lipowa

Świetlica Wiejska, Lipowa 4

GPWPJ NR 11

Lubocień

Świetlica Wiejska, Lubocień 40

GPWPJ NR 12

Okoniny Nadjeziorne, Brzozowe Błota

Salka przy Kościele, Okoniny Nadjeziorne 17

GPWPJ NR 13

Lisiny (Jabłonka, Kamionka)

Świetlica Wiejska, Lisiny 12

Wykaz grup wiekowych i dawkowanie

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP RYZYKA

SPOSÓB PODANIA

1

Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia  

Jednorazowo 1/4 tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;  

2

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia

Jednorazowo 1/2 tabletki (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;  

3

Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat

Jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można pokruszyć i dodać do  chłodnego napoju;  

4

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli

Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;  

5

Kobiety w ciąży (każdy wiek)

Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;  

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin)
od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

pdfBroszura informacyjna.pdf